K ledničce Gorenje GardenFresh získáte malý spotřebič s velkou slevou

Jak se zúčastnit?

 1. Udělejte si radost a u vybraných partnerů si vyberte lednici Gorenje.
 2. Zaregistrujte Váš nákup přes formulář.

  Originál účtenky si uchovejte pro případnou kontrolu. Účastník akce musí být starší 18 let.

  Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas s úplnými pravidly akce, která se zavazujete plně dodržovat.

  Seznam malých spotřebičů naleznete na https://cz.gorenje.com/spotrebice/akcni-nabidka/c/goofferCZ05

 3. Akce trvá od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022.
  Registrovat nejpozději dne 15. 9. 2022.
  Slevový kód je možné uplatnit nejpozději do 30. 9. 2022.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • zřízení uživatelského účtu.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • marketingové účely.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

 

Přihlásit se

Nová registrace

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

s názvem

„GardenFresh dárek sleva 80%“

Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

 • Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „GardenFresh dárek sleva 80%“ (dále jen „Akce“). Pořadatelem Akce je GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Pořadatel“)
 • Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „Organizátor“).

Akce probíhá na území České republiky (dále jen „Místo konání akce“) od 1. 6. 2022 do vyčerpání zásob spotřebičů, nejpozději však do 31. 8. 2022 (dále jen „Doba konání akce“).

Účast v Akci

 

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která splní dále uvedené podmínky Akce.

 

 

Podmínky účasti v Akci

Akce se může zákazník zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:

zakoupení akční chladničky zn. GORENJE, konkrétně jednoho z uvedených modelů chladniček v Příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen „akční chladnička“), a to výhradně v Době konání akce;

přihlášení se a řádné vyplnění údajů na webové stránce live (dále jen „web“) v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, číslo mobilního telefonu (nezbytné pro dopravce), místo uskutečnění nákupu akční chladničky (název a přesnou adresu prodejce dle účtenky či faktury nebo název e-shopu), výrobní číslo zakoupené chladničky a kumulativně naskenování nebo vyfocení dokladu o zaplacení (účtenky, faktury) akční chladničky a uložení čitelné kopie dokladu na webu nebo její zaslání poštou na adresu Organizátora nebo na emailovou adresu: info@gorenje.live s tím, že doklad o zaplacení musí být doručen nejpozději dne 15. 9. 2022.

Vyplněním údajů na webové stránce live účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů.

Pořadatel pro odstranění pochybností uvádí, že vystavení dokladu o zaplacení, jakož i jeho celková úhrada, musí být provedena v Době konání akce.

Každý zákazník se může účastnit Akce (tj. vyplnit údaje na live) tolikrát, kolik zakoupil akčních chladniček v Době konání akce. Za každý akční nákup si může zakoupit jeden spotřebič se slevou 80 %, výběr spotřebiče provede zákazník po potvrzení správnosti údajů registrace na www stránkách akce (gorenje.live), o čemž bude informován e-mailem. Seznam spotřebičů, u kterých je možné uplatnit slevu ve výši 80% tvoří Přílohu č. 2 těchto pravidel.

Průběh Akce a dárek

 

Po řádné registraci na live vyrozumí Organizátor účastníka potvrzujícím emailem (Pořadatel ani Organizátor nezodpovídají za to, že uvedený e-mail nebude doručen, např. z důvodu zaplnění schránky příjemce, odstranění antispamovým filtrem, uvedením chybné e-mailové adresy účastníka apod.).

Organizátor v průběhu Akce předkládá Pořadateli ke schválení seznamy registrovaných účastníků. Po schválení registrace Pořadatelem získává účastník nárok na nákup jím vybraného spotřebiče se slevou 80 %. Slevový kód nelze vzájemně kombinovat s jinou slevovou akcí.

Všechny spotřebiče budou k dispozici na webu gorenje.com, které je jediným místem pro nákup a uplatnění slevového kupónu.

Výběr spotřebiče bude vždy potvrzen účastníkovi zasláním potvrzovacího e-mailu na jeho uvedenou e-mailovou adresu. Na webu bude vždy uveden aktualizovaný seznam dostupných spotřebičů.

V průběhu konání Akce si Pořadatel vyhrazuje právo na změnu množství a druhu jednotlivých spotřebičů.

Pokud účastník Akce doloží doklad o zaplacení (účtenku, fakturu akční chladničky z akce), ať už elektronicky nebo zasláním její kopie poštou, jeho uvedené údaje budou Pořadatelem Akce schváleny, Organizátor mu pošle slevový kód a účastník Akce si může vybraný spotřebič zakoupit se slevou 80 % na webu cz.com a spotřebič mu bude doručen dle Obchodních a přepravních podmínek kurýrní službou. Organizátor neručí za nedoručení, ztrátu nebo poškození spotřebiče během přepravy. V případě, že účastník Akce odstoupí od kupní smlouvy o koupi akční chladničky dle ust. § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nárok na spotřebič mu nevzniká a v případě, že již spotřebič převzal, je povinen ho vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, doručením na adresu Organizátora.

Účastník převezme spotřebič na adrese, kterou uvedl při nákupu spotřebiče na webu gornje.com. Pokud si spotřebič nepřevezme bude postupováno dle platných Obchodních a přepravních podmínek.

Společnost Gorenje (Pořadatel) neodpovídá za nedoručení elektronických registračních formulářů, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s akcí nebo jejich dostupností pro účastníky akce.

Tímto informujeme účastníky této Akce, že případné spotřebitelské spory jsou oprávněni řešit subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha. Bližší informace o subjektu poskytujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Společnost Gorenje (Pořadatel) si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na svých internetových stránkách live a cz.gorenje.com, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla.

Společnost Gorenje má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z Akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

Vyloučení z Akce

Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce. Z Akce jsou dále vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

 

Pořadatel, jakož i Organizátor Akce, jsou oprávněni s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budou mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním, nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

 

 

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva


Při účasti v Akci dochází ke zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění podmínek Akce. K tomu byl udělen výslovný souhlas účastníka Akce během registrace zaškrtnutím příslušného políčka se souhlasem.

 

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel.

Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v akci; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka akce bude ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá jak automaticky, tak ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění organizace, vedení a vyhodnocení marketingové akce, kontrola a předání výher.

Osobní údaje účastníka akce budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu tří let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: údaje profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v registračním formuláři (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefon, e-mail) dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení,  ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce. Seznam zpracovatelů bude předložen na vyžádání účastníka.

Poučení o právech:

Účastník Akce) má dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů zejména následující práva, a to právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má účastník rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Účastník má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Účastník, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.live

Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že vzhledem k uplatněným právům budou Vaše osobní údaje ve velmi omezením rozsahu (jméno, příjmení, e-mailová adresa) po dobu tří let součástí oddílné evidence uplatněných práv účastníků osobních údajů Gorenje spol. s r.o. / Gorenje real. Podrobnosti o nakládání s osobními údaji společností Gorenje ___ včetně uplatňování Vašich práv naleznete na webových stránkách společnosti (http://www.gorenje.cz).

Soutěžící svojí účastí bere na vědomí, že jeho jméno a bydliště mohou být ze strany pořadatele použity v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících.

 

Závěrečná ustanovení

 

Osoby nesplňující podmínky účasti na Akci, nebo jednající v rozporu s Pravidly, nebudou do Akce zařazeny. V případě, že již byly do Akce zapojeny, budou z ní okamžitě vyloučeny bez jakéhokoliv nároku na plnění.

Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírají vůči účastníkům Akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele nebo Organizátora než uvedená v těchto pravidlech. 

Vyobrazení spotřebičů na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě spotřebičů.

Pořadatel ani Organizátor neručí za dostupnost akčních chladniček na jednotlivých prodejnách nebo e-shopech.

Prodej a distribuce spotřebičů se řídí dle Obchodní a přepravních podmínek Akce, které budou zveřejněny spolu s Pravidly této Akce na webu: gorenje.live.

Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu sídla Organizátora, emailem na adresu: info@gorenje.live nebo telefonicky na číslo: +420 725 377 703.

Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na webu gorenje.live.

Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 1. června 2022.

Příloha č. 1: Model chladniček – Akční model chladniček

Příloha č. 2: Seznam spotřebičů, u kterých lez uplatnit slevu 80%

       V Praze dne 24. května 2022

 

Přihlásit se

Nová registrace

Nová registrace

Pro zařazení do akce se zaregistrujte a vytvořte si váš účet.
Pokud zde již účet máte založený, například z předchozích akcí, přihlaste se.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, zadejte váš login, tedy mobilní telefonní číslo.
My vám obratem na email přiřazený k tomuto číslu zašleme heslo nové.

*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Přihlásit se

Helpline

Pokud máte jakýkoliv dotaz k probíhajícím akcím,
jsme tu pro vás na telefonu +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.)
nebo na emailu info@gorenje.live

×