plaketa cz

Při zakoupení trouby Gorenje OptiBake získáte pizza set Gorenje v hodnotě 1999 Kč jako dárek.
Snadno tak využijete všechyn funkce trouby Gorenje OptiBake

Jak se zúčastnit?

 1. Udělejte si radost a u vybraných partnerů si vyberte jeden z modelů trouby Gorenje OptiBake.
 2. Zaregistrujte Váš nákup přes formulář a my Vám do 30 dní po ověření nákupu, zašleme pizza set přepravní službou.

Originál účtenky si uchovejte pro případnou kontrolu. Celkem je v akci 200 ks pizza setu. Každý účastník může získat maximálně jednu grilovací pánev. Účastník akce musí být starší 18 let s adresou pro doručování v České republice.

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas s úplnými pravidly akce, která se zavazujete plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Akce trvá od 15.4.2022 do vydání zásob dárků, nejpozději do 15.7.2022.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • zřízení uživatelského účtu.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • marketingové účely.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

 

Přihlásit se

Nová registrace

Statut a pravidla marketingové akce „Odneste si s troubou Gorenje OptiBake i pizza set“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „Gorenje Sales Promotion 2022 CZ “ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

1. Pořadatel a organizátor akce 

Pořadatelem akce je společnost GORENJE spol.s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 15. dubna 2022 00:00:01 hod do vyčerpání výher nebo zásob spotřebičů – akčního výrobku, jak je definován dále v tomto statutu, nejpozději však do 15. července 2022 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) výhradně v autorizovaných prodejnách domácích spotřebičů značky Gorenje se sídlem v České republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů značky Gorenje, provozovaného osobou se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).

V době konání této akce probíhá paralelní akce na území Slovenské republiky. Statut upravující akci probíhající na území Slovenské republiky je k dispozici na gorenje.live.

Tento statut upravuje pouze akci probíhající na území České republiky, resp. vztahuje se pouze na zájemce (soutěžící) vymezené v těchto pravidlech.

3. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „zájemce“).

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli akce, organizátorovi, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je osobou v pracovním nebo obdobném vztahu k uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku 4 (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“).

 

4. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

 • 1) Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič troubu značky Gorenje konkrétně z těchto uvedených modelů:

 

738375

BO6735E02XK

738377

BO6735E02X

738378

BO6735E05X

738379

BO6735E05B

738418

BO6737E02X

738004

BOS6737E13X

738415

BOS6737E13BG

738440

BOSX6737E13BG

738416

BOS6737E09X

740390

BOS6737E09X1

738417

BOSX6737E09BG

738443

BOS6737E09WG

738563

BPS6737E03X

738567

BPSX6737E13BG

738006

BSA6737E15X

738007

BOS6747A01X

738595

BOSX6747A01BG

738596

BOS6747A01WG

738597

BPS6747A06X

739567

BSA6747A04XWI

739568

BSA6747A04BGWI

739569

BPSA6747A08XWI

739571

BPSAX6747A08BGWI

740235

BOS67371CLI

740240

BOS67371CLB

740236

BOS67372CLI

740237

BOS67372CLB

740238

BSA6737ORAB

740239

BSA6737ORAW

738881

Jump Set

738884

Jump Induction Set(dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv místě konání akce, přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku / fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „akční účtenka“). Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky jakkoliv používané.

a

 • 2) v době konání akce, nejpozději však dne 31. 7. 2021, navštíví webové stránky umístěné na URL adrese gorenje.live (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, ža) Vyplní své kontaktní údaje:
 • - jméno, příjmení, věk
 • - doručovací adresa,
 • - kontaktní telefon,
 • - kontaktní e-mail,
 • - model akčního výrobku,
 • - místo nákupu
 • - název prodejce,
 • - datum nákupu
 • V okamžiku vyplňování registračního formuláře musí mít účastník již k dispozici akční účtenku, tj. akční účtenka musí být účastníkovi již v době on-line registrace řádně doručena.
 • b) Udělí prostřednictvím zaškrtávacích políček souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.
 • c) Nahraje datový soubor s naskenovanou akční účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 5 MB).

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím tlačítka „odeslat“ (dále jen „on-line registrace“).

 • 3) Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na výhru.
 • 4) Za úplně vyplněný registrační formulář se považuje pouze takový registrační formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě. Pořadatel pro odstranění pochybností uvádí, že vystavení dokladu o zaplacení, jakož i jeho celková úhrada, musí být provedena v době konání akce před samotnou on-line registrací.
 • 5) Účastníci se mohou účastnit akce opakovaně vždy se zakoupením dalšího akčního výrobku a provedením nové on-line registrace. Výjimkou je situace, kdy jedna akční účtenka dokumentuje koupi více kusů akčního výrobku. Pak účastník může nahrát do registračního formuláře tutéž účtenku i opakovaně, a to tolikrát, kolik koupených akčních výrobků účtenka dokumentuje.
 • 6) V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku, ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).
 • 7) Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře nesplňující stanovené podmínky Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.
 • 8) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále také předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy model akčního výrobku, dle tohoto článku odst. 1). Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.
 • 9) Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na výhru.


5. Výhry v akci, výherci

V akci se hraje o tyto výhry (Česká republika):

 • Výhra: Pizza set Gorenje

O výhercích rozhodne aplikace „Odměňte se za nákup“ (dále jen „soutěžní aplikace“), která se soutěžícímu zobrazí po provedení on-line registrace.

 

Výhercem se může stát pouze soutěžící, který v době konání akce splnil veškeré podmínky akce a provedl on-line registraci svého akčního výrobku řádným a úplným způsobem. Výhru tak za podmínek uvedených výše získá každý soutěžící, který zcela splňuje podmínky této akce (dále jen jednotlivě jako „výherce“ a společně jako „výherci“).              

6. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherci budou o své výhře informováni e-mailem zaslaným obratem po skončení doby možného provedení on-line registrace dle čl. 4 odst. 2 tohoto statutu, a to na emailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.

Výhra bude výhercům zaslána elektronickou nebo pozemní poštou na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byli informováni o výhře dle výše uvedeného odstavce a současně po ověření nároku na výhru.

Pořadatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím elektronické či pozemní pošty či jiným způsobem. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na uvedenou elektronickou či fyzickou adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zaškrtnutím políčka pro souhlas s pravidly akce bere účastník na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou dle těchto pravidel zpracovány.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení marketingové akce a kontrola a předání výher.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: registračního formuláře (a to zejména jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail), a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let. 

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (účastník) má práva dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.live

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

 

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

8. Další ustanovení

 1. a) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 2. b) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné reklamovat. Výhry není možné jinak alternativně plnit.
 3. c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 4. d) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 5. e) Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Výhry nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.
 6. f) Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 7. g) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 8. h) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 9. i) Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 10. j) Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 11. k) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 12. l) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 13. m) V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 14. n) Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách gorenje.live
 15. o) V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na infolinku: +420 725 377 703 (po-pá od 15 do 15 hod.) nebo elektronicky na info@gorenje.live

Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem 15.4. 2022.

Přihlásit se

Nová registrace

Nová registrace

Pro zařazení do akce se zaregistrujte a vytvořte si váš účet.
Pokud zde již účet máte založený, například z předchozích akcí, přihlaste se.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, zadejte váš login, tedy mobilní telefonní číslo.
My vám obratem na email přiřazený k tomuto číslu zašleme heslo nové.

*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Přihlásit se

Helpline

Pokud máte jakýkoliv dotaz k probíhajícím akcím,
jsme tu pro vás na telefonu +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.)
nebo na emailu info@gorenje.live

×