DAREK ikona 2 

Získejte k poličce držák lahví do chladničky

Jak se zúčastnit?

 1. K vybraným chladničkám s chybějící policí Vám jako omluvu zašleme držák na láhve do vaší nové chladničky. Konkrétní typy chladniček najdete v pravidlech.
 2. Zaregistrujte Váš nákup přes formulář a my Vám do 30 dní po ověření nákupu poličku a držák na lahve zašleme přepravní službou. Originál účtenky si uchovejte pro případnou kontrolu. Celkem je v akci 600 ks poliček do chladničky a držáků na lahve. Každý účastník může získat maximálně jednu sadu poličky a držáku na lahve. Účastník akce musí být starší 18 let s adresou pro doručování v České republice. Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas s úplnými pravidly akce, která se zavazujete plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
 3. Akce trvá od 8.12.2021 do vyčerpání zásob.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • zřízení uživatelského účtu.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

Přihlásit se

Nová registrace

PROHLÁŠENÍ
souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka uděluji tímto souhlas společnosti GORENJE spol. s r.o., IČO: 406 12 244, se sídlem Praha, Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákona o ochraně osobních údajů“), ve spojitosti s příslušnými předpisy Evropské unie zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa včetně PSČ,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mail.

Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • marketingové účely.

Zároveň beru na vědomí, že na základě tohoto prohlášení mohou být moje osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to do doby, kdy přímo a účinně zašlu Správci, případně zpracovateli Správce informaci o tom, že si nepřeji, aby mi byly obchodní informace Správcem nebo zpracovatelem Správce nadále zasílány.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. provozovatel franšízové sítě KUCHYNĚ Gorenje: Gorenje – real, spol. s r.o., IČO: 496 15 157, se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1461/2a, Michle, PSČ 140 00.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je svobodný, dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu.

Byl/a jsem informován/a a poučen/a o svých právech souvisejících se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, a to zejména:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení činím dobrovolně, na základě své svobodné vůle.

 

Přihlásit se

Nová registrace

Statut a pravidla marketingové akce „Získejte k poličce držák lahví do chladničky“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Gorenje „Získejte k poličce držák lahví do chladničky“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost GORENJE spol.s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha, IČ: 40612244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2627 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 8. prosince 2021 00:00:01 hod do vyčerpání zásob odměn nebo akčního výrobku, jak jsou definovány dále v tomto statutu, nejpozději však do 30. června 2021 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) výhradně v autorizovaných prodejnách domácích spotřebičů značky Gorenje se sídlem v České republice, resp. v autorizovaných e-shopech spotřebičů značky Gorenje, provozovaného osobou se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).

O případném vyčerpání zásob odměn v době konání akce a tedy ukončení akce bude pořadatel informovat na stránkách akce na www.gorenje.cz, www.gorenje.live a na sociálních sítích Gorenje CZ.

V době konání této akce probíhá paralelní akce na území Slovenské republiky. Statut upravující akci probíhající na území Slovenské republiky je k dispozici na  https://www.gorenje.live/sk/

Odměny a vyhodnocení akce jsou společné pro Českou a Slovenskou republiku. Tento statut upravuje pouze akci probíhající na území České republiky, resp. vztahuje se pouze na zájemce (účastníky akce) vymezené v těchto pravidlech.

3. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „zájemce“).

Odměna nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Nepředané odměny propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku 4 (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“).  

4. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

a) Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič chladnička Gorenje konkrétně z těchto uvedených modelů: 739424 NRK61DAXL4 , 739423 NRK61CAXL4  se sériovým číslem od 13430001 do 15139999.

(dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv místě konání akce, přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku / fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „akční účtenka“). Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky, jakkoliv používané.

b) v době konání akce, nejpozději však dne 30. 6. 2022, navštíví webové stránky umístěné na URL adrese www.gorenje.live (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, že:

c) Vyplní své kontaktní údaje:

a. jméno, příjmení, věk
b. doručovací adresa
c. kontaktní telefon
d. kontaktní e-mail
e. model akčního výrobku
f. místo nákupu
g. sériové číslo spotřebiče
h. název prodejce
i. datum nákupu

d) V okamžiku vyplňování registračního formuláře musí mít účastník již k dispozici akční účtenku, tj. akční účtenka musí být účastníkovi již v době on-line registrace řádně doručena.

e) Udělí prostřednictvím zaškrtávacích políček souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.

f) Nahraje datový soubor s naskenovanou akční účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení akčního nákupu (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 5 MB).

a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle organizátorovi akce prostřednictvím tlačítka „odeslat“ (dále jen „on-line registrace“).

g) Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na odměnu.

h) Za úplně vyplněný registrační formulář se považuje pouze takový registrační formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě. Pořadatel pro odstranění pochybností uvádí, že vystavení dokladu o zaplacení, jakož i jeho celková úhrada, musí být provedena v době konání akce před samotnou on-line registrací.

i) Účastníci mohou na svůj účet registrovat pouze jeden spotřebič a tím získat pouze jednu odměnu.

j) V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku, ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).

k) Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.

l) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na odměnu od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále také předložení akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy model akčního výrobku, dle tohoto článku odst. 1). Pokud účastník nepředloží na vyzvání
organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě odměny propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

m) Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na odměnu.

5. Odměny v akci

V akci může účastník získat následující dárek: chybějící polička a držák na lahve do lednice

Pořadatel vkládá do akce celkem 600 ks odměn.

Odměnu může získat pouze účastník, který v době konání akce splnil veškeré podmínky akce a provedl on-line registraci svého akčního výrobku řádným a úplným způsobem. Odměnu tak za podmínek uvedených výše získá každý účastník, který zcela splňuje podmínky této akce (dále jen jednotlivě jako „výherce“ a společně jako „výherci“).

Odměna bude odeslána na adresu, kterou účastník uvedl při registraci. Pokud se dodací adresa neshoduje s adresou uvedenou při registraci, je účastník povinen o této skutečnosti informovat info@gorenje.live do 2 dnů od registrování výrobku. Pokud si dárek na dané adrese nepřevezme, považuje toto Organizátor za odmítnutí převzetí odměny, na což má účastník právo.

6. Kontaktování výherce a doručení odměn

Výherci budou o své odměně informováni e-mailem zaslaným obratem po skončení doby možného provedení on-line registrace dle čl. 4 odst. 2 tohoto statutu, a to na emailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.

Odměna bude výhercům zaslána přepravní službou General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byli informováni o odměně dle výše uvedeného odstavce a současně po ověření nároku na odměnu.

Pořadatel akce neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození odměny zaslané prostřednictvím pozemní přepravní služby. V případě, že se výherci nepodaří odměnu doručit na uvedenou fyzickou adresu nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této odměny.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Správcem osobních údajů je pořadatel akce.

Účelem zpracování je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení marketingové akce a kontrola a předání odměn.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu:

registračního formuláře (a to zejména jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail), a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze
kterého byla provedena registrace, údaj o odměně, předání odměny a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:  

Subjekt (účastník) má práva dle článku 12–23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@gorenje.live

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla bez uvedení důvodu a stanovení náhrady.

 • Nebezpečí škody na odměně přechází na výherce okamžikem předání odměny výherci. Odměny není možné reklamovat. Odměny není možné jinak alternativně plnit.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na odměnu a odměna propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 • Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Odměny nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání odměny.
 • Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 • Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním odměny z akce. Odměny nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání odměn v případě, že mu odměny nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 • Vyobrazení odměny na komunikačních materiálech Akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě odměny.
 • Vymáhání účasti v akci či odměn soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 • Odměny, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Pořadatel ani organizátor neručí za dostupnost soutěžních výrobků na jednotlivých prodejnách nebo e-shopech.
 • V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 • Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách www.gorenje.live
 • V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na infolinku: +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na info@gorenje.live.

Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 8. 12. 2021


 

Přihlásit se

Nová registrace

Nová registrace

Pro zařazení do akce se zaregistrujte a vytvořte si váš účet.
Pokud zde již účet máte založený, například z předchozích akcí, přihlaste se.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli nebo ztratili heslo, zadejte váš login, tedy mobilní telefonní číslo.
My vám obratem na email přiřazený k tomuto číslu zašleme heslo nové.

*

Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Přihlásit se

Helpline

Pokud máte jakýkoliv dotaz k probíhajícím akcím,
jsme tu pro vás na telefonu +420 725 377 703 (po-pá od 12 do 15 hod.)
nebo na emailu info@gorenje.live

×